O firmě

MOVIS Hronov, s. r. o., je regionální česká stavební společnost, která vznikla bez cizího finančního zázemí nebo transformace státního stavebního podniku. Naše dobré jméno je založeno na dlouholeté práci na budování společnosti a na poctivém a seriózním jednání se zákazníky.

Kořeny firmy jsou ve sdružení fyzických osob MOVIS Hronov, které vzniklo v roce 1991. Společnost MOVIS Hronov, s. r. o., byla potom založena společenskou smlouvou společníky Ing. Karlem Járou a Ing. Václavem Podstatou v roce 2003.

Hlavním oborem naší činnosti je provádění staveb, ať se jedná o novostavby, rekonstrukce, opravy a udržování, nebo případně odstranění stavby. Provádíme stavby rodinných a bytových domů, občanské i průmyslové stavby. Disponujeme potřebnou technikou i mechanizací pro provádění všech těchto staveb. Naší profesní výhodou je, že zaměstnanci firmy mají bohaté zkušenosti s prováděním výše uvedených prací. Firma patří mezi malé organizace s počtem zaměstnanců do dvaceti pěti a ročním obratem mezi dvaceti a třiceti miliony korun. Operuje zejména v regionech měst Hronov, Náchod, Broumov, Police nad Metují, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec, Česká Skalice a Nové Město nad Metují.

Společnost je od roku 2007 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 (dříve ISO 9001:2001) v oborech Provádění staveb, včetně jejich změn a odstraňování a Projekční činnost ve výstavbě. V roce 2009 byla schválena jako odborný dodavatel programu Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí.

Společnost má s ČSOB Pojišťovnou, a. s., uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání s limitem pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč. Číslo pojistné smlouvy je 8024074710.